pl

MENU:

  • Dalsnibba
  • Geiranger
  • Norangsdalen
  • Slogen
  • Droga Troli
  • ÅlesundLodowiec Briksdalsbreen

Aktualno?ci:

KONTAKT DO NAS:
motellehellesylt@norrhostel.no (+47) 70261 51100
REZERWACJA
Chcia?by? zarezerwowa? pokój?
RESTAURACJA
Chcesz spróbowa? tradycyjnego Bacalao lub wykwintnego steku z antrykotu?
HOSTEL
Szukasz ta?szego zakwaterowania w Hellesylt?

 

Wycieczki

 

 

 

Zwolnij na chwil?, zosta? i odkrywaj!

 

Kiedy  ju?  znajdziecie  si?  Pa?stwo  w  Hellesylt,  to  serdecznie  namawiamy  do  odrobiny  zwolnienia  i pozostania w tym uroczym miejscu cho? na kilka dni.

 

Zamiast wyjazdu na drugi dzie? warto zatrzyma? si? tu na d?u?ej, cho?by z racji niesamowitego po?o?enia – blisko?? ró?norodnych i interesuj?cych atrakcji dost?pnych niemal?e na wyci?gniecie r?ki!

 

W ci?gu dnia lub jego po?owy b?dziecie Pa?stwo mogli dotrze? do niesamowitych miejsc – autobusem lub promem.

 

 

Geiranger  &  punkt  widokowy  Dalsnibba – dziedzictwo  UNESCO,  s?ynny  wodospad  Siedmiu Sióstr  i kilka niesamowitych punktów widokowych!

 

Dolina Norangsdalen  i góra Slogen – do?wiadczcie Pa?stwo na w?asnej skórze dzikiej i zarazem pi?knej przyrody w górach o stromych zboczach!

 

Droga Troli Åndalsnes  -  jedena?cie  ostrych zakr?tów i  jedna z  najbardziej ucz?szczanych  atrakcji w Norwegii!

 

Ålesund -  nazwane najpi?kniejszym w Norwegii!

 

Lodowiec Briksdalsbreen – wielkie i ?atwo dost?pne wej?cie na lodowiec Jostedalsbreen!